Donatie - Beursfonds - 2014

Goede doel

la Lanka Beursfonds

Talloze malen krijgen wij van bezoekers te horen dat men onze beeldentuin en galerie als buitengewoon mooi en prettig ervaart. Heel vaak volgt daarbij ook de vraag ”Waarom heft u geen entree”?

Wij vinden dat niet stroken met onze opvatting over gastvrijheid en nodigen bezoekers uit ipv het betalen van entree een donatie te doen ten bate van een jaarlijks project in de keramiekpot bij de entree of bij de Galerie.

Elk jaar opnieuw worden wij weer geraakt door de erbarmelijke omstandigheden die in de Zuid-Afrikaanse townships heersen. Dit heeft ons doen besluiten op eigen titel op kleine schaal vooral financiële hulp te verlenen.

Bij onze beslissing naar welk project de donaties gaan, wordt de deskundigheid van mensen van een lokale Rotaryclub ingeschakeld. Op die manier zijn wij er van overtuigd dat de donatie terecht komt voor het doel waarvoor het is bedoeld.

Dit jaar gaat onze donatie naar het Beursfonds in Swellendam, waar kinderen uit arme milieus, de kans krijgen om te gaan studeren.

Al het geld via acties en donaties komen voor 100% ten goede aan het Beursfonds.