17 jan 2015 • Zomerse toegift van La Lanka, géén “Heintje Davids”- rentree

Het is ons helaas het afgelopen jaar niet gelukt een opvolger te vinden.
Wat nu te doen? Volledig stoppen of toch maar een kleine expositie dit jaar nog te organiseren? We hebben besloten om van 18 juli t/m 16 augustus een expositie te organiseren, een “Zomerse Toegift”, uitdrukkelijk geen herstart.

Wij gaan met alle inzet proberen een opvolger te vinden. Wij hebben bij ons afscheid zo vaak te horen gekregen dat het erg jammer zou zijn als La Lanka op zou houden te bestaan. Vanaf april doen we ons best om een opvolger te vinden.

Vanuit het voornemen een opvolger trachten te vinden, is het voor de hand liggend dan in de komende zomer toch nog een expositie te organiseren. Immers, doe je dit jaar niets, dan verlies je al een deel van je klanten en kunstenaars en dat zou jammer zijn voor een opvolger.

Daarnaast, ons hart volgend, wij hebben een prachtige tuin, wij vinden het werk heel leuk, wij hebben de tijd er voor, genieten van de vaak hartverwarmende contacten met u, en onze kunstenaars. Verder, doordat we de expositieperiode terugbrengen tot vier weken, blijft er genoeg tijd voor ons over om ook andere dingen te doen die we eerder voor dit jaar van plan waren.

Helaas moeten wij het dit jaar doen zonder Els en Ria, onze vaste medewerkers voor het Theehuis. Wij zoeken dan ook voor de periode 18 juli t/m 16 augustus voor de don. t/m zon. representatieve vrijwilligers voor het theehuis. Geïnteresseerd voor een of meer middagen? Laat ons het weten per e-mail: info@lalanka.nl

Met hartelijke groeten en graag tot ziens van de zomer,
Inger Duits/ Rien Suijkerbuijk